Normativa més habitual

Aparcament gratuït vinculat a la càrrega del vehicle

El vehicle no causa infracció mentre:

  • Hi hagi un cable connectat del vehicle al punt de càrrega
  • Estigui dins de les dues hores de càrrega gratuïta

Cal posar atenció a la senyalització vertical i horitzontal que regeix en les places de càrrega