Solució per carregar a casa teva

La millor solució claus en mà per a la recàrrega eficient del teu vehicle elèctric
Això només és el principi...
Perquè a Estabanell Energia estem compromesos amb el teu benestar, l'estalvi energètic i el medi ambient posem en marxa iniciatives innovadores en l'ambit domèstic, empresarial i de mobilitat.
Instal·lació d'un punt de càrrega
  • Punt de càrrega domèstic.
  • Quadre de protecció per punt de càrrega monofàsic, consistent en una caixa de superfície, un Interruptor Automàtic Magnetotèrmic 2P 32A i un Interruptor Diferencial 2P 40A 30mA.
  • Cablejat des de quadre elèctric fins al punt de càrega. La instal·lació es farà amb cable de 3x6 mm2 entubat dins de tub plàstic tipus FERGON de color gris. Recorregut màxim de 25 metres.
  • Connexionat i posta en marxa del punt de càrrega, incloent l'explicació del funcionament al client.
Perquè a Estabanell Energia estem compromesos amb el teu benestar, l'estalvi energètic i el medi ambient posem en marxa iniciatives innovadores en l'ambit domèstic, empresarial i de mobilitat.
Oferim la millor tarifa elèctrica del mercat per a conductors de vehicles elèctrics. Gestió de canvi de companyia sense cost.
A partir de... 48,35€
MÉS INFORMACIÓ